Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése

2016. március

Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése
Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése
Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése
Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése

A Járható Szentendréért program keretében utak, járdák és vízelvezetési rendszerek épülnek a városban. A Pipiske utcában a csapadékvíz és a vele együtt mozgó nagy mennyiségű hordalék korábban szabályozatlanul, a közlekedést és az ingatlanok műszaki állapotát károsítva folyt le a Sztaravodai út irányába.

A Pipiske utcát két szakaszra bontottuk. A felső szakaszon alapréteg szélesítéssel szilárdburkolat terítést és járdát terveztünk, a beavatkozás a kerítés vonalától egészen a csapadékvíz-elvezető árokig tart (keresztmetszeti kialakítás a mellékelt rajzon látható). Az utca alsó szakaszára teljesen új pályaszerkezet terveztünk, amely a csapadékvizet az utca délkeleti oldalán futó árokba vezeti.

Az utcában szállított és összegyűjtött víz Sztaravodai út alatt futó vízgyűjtő rendszerébe integrálásához szükséges építési munkához is mi készítettük a szükséges forgalomtechnikai tervet.

Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése
Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése
Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése
Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése

Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése I.

Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése I. Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése I.

Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése II.

Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése II. Szentendre - Pipiske utca útépítés tervezése II.
VÍZKÖRTERV